ttjq.net
当前位置:首页 >> 1.26 18的竖式 >>

1.26 18的竖式

1.26÷18竖式计算如下:解析:先看被除数的最高位.1小于18不够除,商的整数部分写0占位.点上小数点继续除,12小于18不够除,商的十分位写0占位.126除以18等于7,商7写在百分为上.注意:按整数除法的方法去除,商的小数点要和被除数的小数点对齐.扩展资料:小数除法的运算法则 一:除数是整数的小数的除法:①先按照整数除法的法则去除;②商的小数点要和被除数的小数点对齐;③除到被除数的末尾仍有余数时,就在余数后面添0,再继续除.二:除数是小数的小数除法:①先把除数的小数点去掉使它变成整数;②看除数原来有几位小数,就把被除数小数点向右移动相同的几位(位数不够时补0);③按照除数是整数的除法进行计算.

1.26÷18=0.07

如下 0.07 -------------- 18 √ 1.26 1.26 -------------- 0

734÷18≈40.77……14

1.26*1.82.268

1.26÷18竖式计算计算: 1.26÷18=0.07

com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=a73dc28e25f5e0feee4d81076c501890/359b033b5bb5c9ea42ecce74dd39b6003af3b30e.jpg" esrc="http://h.hiphotos.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/359b033b5bb5c9ea42ecce74dd39b6003af3b30e

527÷18=29.277≈29.2829.277 18)527 36 167 162 5 0 3 6 1 40 1 36 14

①1.26÷18=0.07验算:②22÷4.9≈4.5③11.7÷2.6=4.5验算:④5.63÷6.1≈0.92

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ttjq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com