ttjq.net
当前位置:首页 >> 曰多音字组词 >>

曰多音字组词

“曰"字不是多音字,读音是: [ yuē ] 释义 曰[ yuē ]:说;为(wéi),是;叫做;语助词,无实义 组词1. 一曰 [ yī yuē ]:标举项目用语;犹一说,即另外一种说法2. 泥曰 [ ní yuē ] :佛学术语,与泥洹,涅同义3. 曰若 [ yuē ruò ] :助词.用于句

赵子曰,读曰,诗云子曰,子曰诗云,子曰行,曰若 参考资料:www.ourdict.cn/

美其名曰 měi qí míng yuē 曰若 yuē ruò 子曰诗云 zǐ yuē shī yún 一曰 yī yuē 或曰 huò yuē 读曰 dú yuē 诗云子曰 shī yún zǐ yuē 子曰行 zǐ yuē xíng

曰拼 音 yuē 部 首 曰 笔 画 4 释义 1.说:子~诗云.2.为(wéi),是:一~水,二~火,三~木,四~金,五~土.3.叫做:凡乐辞~诗,诗声~歌.4.语助词,无实义:昊天~明.

日和曰不是多音字 日 拼 音 rì 曰 拼 音 yuē

子曰

美其名曰 měi qí míng yuē 曰若 yuē ruò 子曰诗云 zǐ yuē shī yún 一曰 yī yuē 或曰 huò yuē 读曰 dú yuē 诗云子曰 shī yún zǐ yuē 子曰行 zǐ yuē xíng

ái (呆板) āi(挨近) āo(熬菜) bǎ(把握) bà(耙田) dāi(呆子) ái(挨打) áo(熬夜) bà(把子) pá(耙子) bǎi(柏树) bǎi(大伯子) bàn(磅秤) bǎn(肩膀) bāo(剥皮) bó (柏林) bó (伯伯) pán(磅礴

常用多音字组词(A部)1. 阿①ā 阿罗汉 阿姨 ②ē 阿附 阿胶2. 挨①āi 挨个 挨近 ②ái 挨打 挨说3. 拗①ào 拗口 ②niǜ 执拗常用多音字组词(B部)1. 扒①bā 扒开 扒拉 ②pá 扒手 扒草2. 把①bǎ 把握 把持 把柄 ②bà 印把 刀把 话把儿3. 蚌①bàng 蛤蚌

朝的多音字组词 朝,cháo,(朝代,朝廷,朝向) 朝,zhāo,(朝阳,朝夕,朝气) 朝 读音:[cháo][zhāo] 部首:月 释义:[ cháo ]1.朝廷(跟“野”相对):上~.在~党(执政党).2.朝代:唐~.改~换代.3.指一个君主的统治时期:康熙~.4.朝见;朝拜:~觐.~顶.5.面对着;向:脸~里.坐东~西.6.表示动作的方向:~南开门.~学校走去.7.姓.[ zhāo ]1.早晨:~阳.一~一夕.~令夕改.2.日;天:今~.一~有事也好有个照应.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ttjq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com