ttjq.net
当前位置:首页 >> 跋扈 >>

跋扈

飞扬跋扈 飞扬:放纵;跋扈:蛮横。原指意态狂豪,不爱约束。现多形容骄横放肆,目中无人。 专横跋扈 跋扈:霸道,不讲理。专断蛮横,任意妄为,蛮不讲理。 跋扈飞扬 指骄横放肆。 跋扈恣睢 指专横强暴,为所欲为。 豪横跋扈 跋扈:专横暴戾。横...

李师古行贿注 宋· 王谠《唐语林 · 卷一 · 德行》 吴慧 编译 【译文】青州刺史李师古暴戾凶残,而对宰相杜黄裳有所畏惧,不敢造次,于是托人送上百万钱物和一辆毛毡为蓬的暖车。派去送礼的人未敢贸然进入宰相府邸,在宅邸门旁观察等待机会。有一...

没事,继续不理她,显示你风度的同时,时间久了她也会觉得没意思,你可以言语上警告她

指嚣张、横行霸道的人形容骄横放肆,目中无人的将军。 东汉梁冀骄横,人称跋扈将军。质帝当年八岁,因为梁冀在宫中以外戚的实力支撑,滥用大权,当面在众臣上朝时称梁冀“跋扈将军”梁冀怒,让人在质帝的饼里防毒。质帝死。梁冀独揽大权20年,曾一...

跋扈 báhù :专横暴戾。 乖戾 guāilì :乖悖违戾,抵触而不一致。今称急躁,易怒为性情乖戾。

横行霸道,横行:行动蛮横仗势做坏事;霸道:蛮不讲理。依仗权势为非作歹。 一、同义词——专横跋扈 【拼音】: zhuān hèng bá hù 【解释】: 跋扈:霸道,不讲理。专断蛮横,任意妄为,蛮不讲理。 【出处】: 《后汉书·梁冀传》:“帝少而聪慧,知...

形容蛮横强势,横行霸道,气焰嚣张。 xiāo zhāng bá hù 嚣张跋扈:横行霸道,气焰嚣张。 跋扈 :专横暴戾 跋 : (形声。从足,犮(bó)声。本义:草中行走,越山过岭) 同本义: 文公躬擐甲胄,跋履山川。--《左传·成公十三年》 跋涉山川,蒙犯霜露。--《左...

你说的应该是“飞杨跋扈” 成语解释 【词目】飞扬跋扈 【拼音】fēi yáng bá hù 【简拼】 fybh 【解释】飞扬:放纵;跋扈:蛮横,霸道。原指举止放荡高傲,目中无人。[1] 【用法】联合式;作谓语、定语、宾语 【注意】不能将“跋”写成“拔”。 【近义...

一、公元144年,汉顺帝驾崩,太子刘炳即皇帝位,他还不到一岁,是为冲帝。谁知还没等他长到2岁,就病死了。当时,梁冀与妹妹梁太后想立个孩子,以便把持朝政,最终立年仅八岁。梁太后比较信任李固,朝廷大事常托付给李固。梁冀就又恨上了李固。...

骄横:骄傲,意态狂豪;跋扈:蛮横。形容骄傲放肆,目中无人。 用法;联合式;作谓语、定语、宾语;含贬义,形容人很骄横。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ttjq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com